top of page

att välja analys och foderstat

Du känner din häst bäst, hur mycket den äter, vad den tycker om och hur mycket energi den behöver.

Vi arbetar varje år för att försöka skapa partier med olika energiinnehåll och torrsubstans just av denna anledning och vi hoppas att du ska kunna hitta ett parti som passar just din häst.

Vi vill gärna tipsa om hästsveriges foderskola som ger bra grundkunskaper om fodertyper och vad man bör tänka på när man väljer foder. Här finns idag också en foderstatskalkylator som du kan använda för att beräkna foderstat till din häst. Foderskolan hittar du här: HästSverige

Image by Annika Treial

analysen

Analysrapporten visar analysvärden per kg foder och per kgTS. 

Torrsubstans (TS):

Torrsubstanshalten beskriver hur mycket vatten fodret innehåller. Om TS-halten är 60 % så är 40% av fodrets vikt vatten. Summan av TS och vatten är alltid 100%.

Omsättbar energi (OE):

Omsättbar energi i foder anges i enheten megajoule (MJ). Energiinnehållet påverkas av fiberinnehållet i fodret och ett vallfoder som är skördat sent har i regel lägre energiinnehåll än ett vallfoder som skördats tidigt. Innehållet av omsättbar energi i vallfoder brukar variera mellan 6 och 12,5 MJ/kg TS.

Smältbart råprotein (smb rp):

Råprotein och smältbart råprotein anges i gram.

 Liksom energiinnehållet påverkas proteininnehållet av skördetidpunkt och en tidig skörd ger i regel ett högre proteininnehåll än en senare skörd. Det är råproteinet som analyseras, men hästar kan inte ta upp allt råprotein i fodret och därför räknar man om råprotein till smältbart råprotein. Det smältbara råproteinet i fodret kan variera mellan 0 och 200 g/kgTS, normalt ligger det mellan 10 och 100 g/kgTS.

NDF

NDF är ett mått på fiberinnehållet i vallfodret.

Ju senare man skördar växterna i desto högre NDF. NDF kan variera mellan 300 och 700 g/kgTS. Hästar behöver fiber för att magen ska fungera ordentligt. Ett högre NDF är även positivt för hästens beteende då ett högre NDF ofta medför en längre ättid för hästarna.

Socker

Socker är ett mått på lättlösliga kolhydrater i vallfodret. Sockerhalten varierar vanligen mellan 1 och 200 g/kgTS.

I dagsläget finns inga rekommendationer på vilken sockerhalt som är lämplig, men om man har hästar som har problem med fång eller är kraftiga så kan sockerhalten i fodret ha betydelse.

Hästar bör äta minst 1 kg TS vallfoder per 100 kg kroppsvikt och dygn. Många hästar mår bättre om de får tugga mer och behöver därför upp till 2 kg TS foder per 100 kg kroppsvikt.

Kvot

Vid foderstatsberäkning för häst är kvoten mellan omsättbar energi och smältbart råprotein viktig och beror på vilken häst du har samt hur hårt den motioneras.

Unghästar och dräktiga ston behöver mer protein än vuxna hästar och behöver ha en högre kvot av smb rp/OE.

Mindre hästar som inte hårdmotioneras mår ofta bättre av en lägre kvot. 

grafik.png

Källa: www.hastsverige.se

 

Botulism:

Rädslan för Boutulism är med all rätt stor bland hästägare även om sjukdomen är mycket ovanlig. Småbalshösilage är ett bra alternativ för att minska risk för boutulism.

Boutulism kommer av en bakterietillväxt i fodret p.g.a. att jord, naturgödsel, gammal förmultnade växtdelar och döda djur följt med gräset in i balen. 

 

Småbalar är bra när det gäller kontroll av hygien i fodret, de hjälper dig att minimera risken för att ge din häst dåligt foder- innan du serverar maten till din häst kan du med en liten bal öppna HELA balen titta och lukta på fodret. Du ser och känner på doften om det finns något i balen som inte ska vara där. Är inte balen bra- släng hela balen!

Med småbal är det troligt att du märker dåligt foder och att du inte behöver ge din häst dåligt foder på grund av ekonomin- det ger extra kontroll och trygghet.

MEN- är du ändå orolig- vaccinera din häst.

Fång:

För att minska risken för fång är rätt foder av allra högsta vikt. Det gäller enligt hästsverige att minska på socker och stärkelserika foder så att frisättningen av insulin i blodet hos hästen minskar.

Därför är främst ensilage eller hösilage bra produkter till fånghästar då ensileringen/konserveringen av vallfodtret sänker sockerhalten i fodret. Lägst andel lättlösliga kolhydrater/ energi/ socker är det i ensilage d.v.s. blött foder, därnäst följer hösilage och mest socker finns ofta i vanligt torrhö. Det är också intressant att sockerhalten fortsätter sjunka i ensilagebalar med tiden så ju äldre bunten är desto mer socker har ätits upp av ensileringen (jämfört med sockerinnehållet i bunten från början förstås).

Det viktigaste rådet kring fånghäst är dock att var noga med att köpa ett foder som är analyserat så att du vet vad du ger och var noga med att välja ett foder med låg sockerhalt för alla fodertyper kan ha höga sockervärden.

Image by Elijah Hail

foderstat

bottom of page