top of page

vårt hösilage

Det finns många faktorer som påverkar kvaliteten när man tillverkar hösilage.

Väder, vind, gödning, gräsblandning, hur gräset skärs av, vid vilket tillfälle likväl som presstryck, fuktighetshalt, plastsort, antal plastlager, sträckning av plasten, tid mellan pressning och plastning, ja vi kan fortsätta länge…

Allt det här kan vi och du kan fokusera på din häst.

Vi har lärt oss genom åren vi har producerat hösilage.

Vi tar analys hos ett seriöst labb och vi tar referenskvantiteter för att själva testa och prova vårt foder både innan leverans och under året. På så sätt vet vi själva att vår produkt är bra och att du kommer bli nöjd.

Vill du ha ett bra hösilage från en seriös tillverkare, testa vår produkt och du kommer bli nöjd varje år.

DSC_0099.JPG

BRA FODER

En frisk hösilagebunt luktar ”gott” och ser frisk ut. Ju blötare hösilaget är desto mera syrligt ska det dofta. Torrare hösilage kan nästan lukta lite sött. Det är en speciell doft och du lär dig fort att känna igen den.

 

Hösilage får inte lukta ruttet eller ha andra otäcka lukter som smörsyra eller ammoniak. Små vita prickar i hösilaget är ok, det finns emellanåt och är jästsvampar som inte är farliga i små mängder. För säkerhets skull fodra inte med just den biten. Är det mögel du ser så luktar fodret illa och då ska du givetvis slänga hela bunten.

Stora balar med hösilage bör endast användas i stora stall som snabbt gör av med dem. En hösilagebal bör inte vara öppnad längre än 5 dagar

– i synnerhet inte under den varma årstiden. När du bryter plasten på en bunt så upphör konserveringen och fodret börjar åldras/försämras. Du som inte använder slut på en storbal på 5 dagar bör välja småbalar till din häst. 

Det är mycket viktigt att vara noga med hygienen och kvaliteten på fodret. 

Om du hittar mögel, djurdelar eller om balen luktar konstigt ska hela balen kasseras. Det här är inget stor problem med småbalar, det är inte så mycket som behöver slängas om en bunt fått skador och blivit dålig.

Öppna alltid hela balen, titta och lukta. Ser fodret bra ut och luktar balen rätt är den bra att fodra med.

FÖRVARING

Det är viktigt att hösilagebalar förvaras så att risken för att det blir hål i plasten minimeras. Går det hål i plasten innan balen öppnas startar genast en jäsnings- och förruttnelseprocess som gör att fodret förstörs.

Risken för sjukdomar hos din häst ökar drastiskt om fodret används trots att det blivit dåligt så kosta på dig att slänga bort en bal om den skadats, är det ett produktionsfel, hör av dig till oss så kompenserar vi dig med en ny bal.

Hösilagebalarna kan utan problem förvaras utomhus året runt.

Se gärna till att höja dem lite från marken och skydda mot smådjur. Du kan till exempel lägga lastpallar eller liknande under balarna men se till att inga spikar eller träflisor sticker upp. Vi själva brukar lägga skivmaterial över pallarna då kommer inte smådjur åt underifrån och eventuella uppstickande vassa kanter rör inte balarna.

Vid utomhusförvaring ska fodret inte stå i direkt sol mot en vägg i söderläge, det blir för varmt och hållbarheten sjunker. Plastens livslängd förkortas också om den utsätts för UV-ljus (stark sol).

Om du valt buntar med lågt TS kan buntarna frysa vid många minusgrader under längre tid. Detta påverkar inte kvaliteten men kan bli svårfodrat- lägg in några buntar i taget i stallet i god tid innan du behöver dem så är problemet löst. 

GÖDNING

Vi göder fälten med konstgödsel- för hygien (undvikande av bakterier) och för att undvika övergödning för miljöns skull. Vi får med konstgödning kontroll på hur mycket näring vi tillsätter och dessutom kan vi sprida gödningen jämnt över fältet vilket vi tycker ger bättre hösilage än med naturgödning.

Gräs behöver kväve för att få ett högt proteininnehåll vilket är en av anledningarna till att konstgödning som innehåller just hög halt kväve är bra vid produktion av hästfoder.

HÅLLBARHET

För hållbarhet är presstryck, ensileringsprocess, täthet och därmed plastens kvalitet viktigt.

Ju längre en bal har fått stå och ensilera i kombination med högre fuktighet desto längre hållbarhet har en öppnad bunt.

Det här är väl kanske inte särskilt viktigt för dig som hästägare men om du behöver fodra i juli när det är som varmast ska du helst ha kvar foder från förra året, de kommer vara och hålla bättre än årets skörd från juni samma år som kanske inte har ensilerat (konserverat) klart.

Våra balar är väl plastade med minst 12 lager utsträckt högkvalitativ plast utvecklad för hösilage och brukar hålla längre än ett år så att köpa så det räcker över nästa sommar ska inte vara ett problem om du skyddar buntarna mot smådjur och stark sol.

EKONOMI

Småbalar kostar mer än storbalar per kg foder. Detta beror på att det är mer arbete i att producera småbalar och för att plastkostnaden per kg foder är högre. Totalkostnaden för fodret brukar ändå bli samma eller lägre för dig som hästägare. Varför?

1.

Lägre svinn- Med storbalar får ofta en hel del foder slängas p.g.a. att hästarna inte hinner slutförbruka en hel bal inom 4-5 dagar innan fodret försämras eller till och med möglar men också för att det inte är ovanligt att det finns mögel i centrum av rundbalen p.g.a. för lågt presstryck.

2.

Skadas en storbal skadas 400 kg foder, skadas en småbal skadas 45 kg foder. Detta minskar risken för svinn p.g.a. yttre skador på balarna. Dessutom så slipper du gigantiska berg av dåligt foder på gödselstacken som du sannolikt sen får frakta bort.

3.

Mindre transportkostnad- du behöver inte betala grannen eller ha egna maskiner för att flytta på balar och utfodra din häst.

bottom of page